Instruktionsfilmer / Video tutorials

Här kan du se några av de olika sticktekniker som används i mina mönster.
Fler filmer hittar du på respektive mönstersida.

Min YouTube-kanal

Korsuppläggning, att lägga upp maskorna löst (Long Tail Cast On, casting on loosely)

Provisorisk uppläggning, virkad (Provisional Crochet Cast On)

Plocka upp och sticka en skarvmaska (Pick up and knit a stitch in a gap)

Kitchener stitch – Sy ihop maskor med maskstygn

Placering av maskor på maskhållare (Placing stitches on a stitch holder)

Minskningar 2rmtills & LLR (eng. Decreases k2tog & ssk)

Sleeve set up

Separating body and sleeves

RLI, LLI - Right Lifted Increase, Left Lifted Increase (ökningar)

Closing the waistband

Provisorisk uppläggning med restgarn (Provisional Long Tail Cast On with scrap yarn)

Ökningar ö1h & ö1v